Współpraca

Głównie świadczę usługi na podstawie dwóch charakterów pracy: prowadzenia konkretnego postępowania lub stałej obsługi prawnej. Ponadto oferuję także porady prawne i pomoc w sporządzaniu pism, lecz bez konieczności nawiązywania stałej współpracy w zakresie danej sprawy. Do każdego zadania podchodzę w sposób indywidualny, co powala mi na kształtowanie cen tak, by były dostosowane do zakresu mojej pracy, ale też możliwości finansowych klienta.

Wynagrodzenie

Honorarium ustalane jest podczas spotkania z klientem, a wpływ na nie ma wiele czynników. Biorę pod uwagę m.in. wartość przedmiotu sprawy i jej zawiłość, termin wykonania zlecenia oczekiwany przez klienta czy przewidywany nakład pracy. Możliwe jest zarówno rozliczenie w formie wynagrodzenia ryczałtowego, jak i stawki godzinowej.