Prawo cywilne

Świadczę usługi z zakresu prawa cywilnego. Moja praca skupia się m.in. na sporządzaniu oraz analizie umów i regulaminów. Reprezentuję również klientów w sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie, a także o ochronę dóbr osobistych oraz o zapłatę – zarówno w kwestii dochodzenia należności, jak i upadłości konsumenckiej.

Prawo spadkowe

Moje doświadczenie pozwala mi na świadczenie kompleksowych usług związanych z prawem spadkowym. Sporządzam stwierdzenia nabycia spadku i reprezentuję moich klientów m.in. w sprawach o zachowek, podział majątku czy dziedziczenie.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Mam doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczę usługi z zakresu spraw o alimenty czy związanych z władzą rodzicielską. Reprezentuję rodziców w przypadku spraw o ustalenie kontaktów i przysposobienie, a także małżonków podczas rozwodów i separacji.

Prawo nieruchomości

Reprezentuję właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Dysponuję wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do pomocy w sprawach dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ochrony praw lokatorów czy zakładania bądź aktualizowania danych z ksiąg wieczystych.

Prawo gospodarcze

Służę wsparciem i pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej, a także rejestracji podmiotów w KRS. Posiadam wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do sporządzania statusów firm, umów oraz projektów i dokumentów zgodnych z przepisami i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Prawo administracyjne

Zajmuję się sporządzaniem skarg, odwołań, wniosków oraz różnego rodzaju pism. Reprezentuję klientów przed WSA, NSA czy organami administracji samorządowej i publicznej. Świadczę usługi z zakresu doradztwa w kwestiach prawa administracyjnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sporządzam odwołania od decyzji KRUS czy ZUS. Reprezentuję również przedsiębiorców i pracowników m.in. w sprawach dotyczących ustalenia istnienia stosunku prawnego czy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.

Prawo karne

Moja wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwalają mi na świadczenie usług z zakresu prawa karnego. Wspieram moich klientów przy m.in. zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale także zażaleniach czy prywatnych aktach oskarżenia.